Naša produkcia

Aby ste si vedeli spraviť obraz o tom ako hráme, aspoň malá ukážka našej produkcie.

Všetky nahrávky boli urobené priamo na tej či onej akcii takže zvukový záznam nieje 100%. Všetko je nahrané pri hre naživo.

Moderné

Na ľudovú nôtu

Mama kúp mi rontgen
Zmes ľudovky
Sandy
 
Can't buy my love
 
Tutti Frutti
 
A Hard Day's Night
 

  • Jarmok Vrutky 01
  • MiXBand-Diviaky 05
  • MiXBand-Diviaky 06
  • MiXBand-Diviaky 08
  • Svadba Benice 02
  • Svadba Benice 03
  • Svadba Martin 01
  • Svadba Martin 02
  • Svadba Martin 02